Skip to main content

The $^{150}$Nd($^3$He,$t$) and $^{150}$Sm($t$,$^3$He) reactions with applications to $ββ$ decay of $^{150}$Nd

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Source: http://arxiv.org/abs/0905.0822v2
Arxiv.org
by Yuan Chao; Kai-Feng Chen; Shing-Kuo Chen; George W. S. Hou; Bo-Yan Huang; Yeong-Jyi Lei
texts
eye 44
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/0811.0893v1
Arxiv.org
by Kenichi Yoshida; Takashi Nakatsukasa
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/1008.1520v1
Arxiv.org
by Tomás R. Rodríguez; Gabriel Martínez-Pinedo
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/1210.3225v1
Arxiv.org
by Dong-Liang Fang; Amand Faessler; Vadim Rodin; Fedor Simkovic
texts
eye 20
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/1009.5579v2
Arxiv.org
by Masahito Mochizuki; Masatoshi Imada
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0301049v1
Arxiv.org
by Michele Benzi; Paola Boito; Nader Razouk
texts
eye 101
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/1203.3953v1
Arxiv.org
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/0810.0248v2
Arxiv.org
by A. S. Barabash; Ph. Hubert; A. Nachab; V. I. Umatov
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/0904.1924v1
Arxiv.org
by V. D. Ashitkov; A. V. Bagulya; A. S. Barabash; V. Ya. Bradnova; M. M. Chernyavsky; S. I. Konovalov; N. M. Okat'eva; G. I. Orlova; N. G. Polukhina; E. A. Pozharova; V. A. Smirnitsky; N. I. Starkov; M. S. Vladimirov; V. I. Umatov
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/1002.2834v1